Trawsnewid canol ein trefi


Mae’r stryd fawr yn marw ar ei thread wrth i ni ei chael yn haws i

siopa mewn canolfannau ar gyrion trefi. Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun newydd i gael gwared â threthi busnes annheg. Gall hyn drawsnewid canol trefi Sir Gaerfyrddin o drefi sydd yn

dioddef i mewn i ganolfannau siopa sy’n ffynnu. Bydd cynllun newydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhoi hwb i fusnesau lleol gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi hir dymor.

 

Gall trethi busnes amhoblogaidd gael eu disodli gan dreth sy’n cael ei dalu’n uniongyrchol gan berchnogion tir, nid busnesau.

Dyma fydd y manteision ar gyfer busnesau lleol:-

  • Lleihau biwrocratiaeth i berchnogion siop a busnesau bach.
  • Gosod treth ar werth y tir, nid gwerth y busnes.
  • Adfywio eiddo gwag.
  • Lleihau costau rhenti masnachol.
  • Rhyddhau tir ar gyfer adeiladu cartrefi newydd.

 

Gallwch ddarllen mwy drwy ddilyn y ddolen canlynol:-

www.libdems.org.uk/taxingland-notinvestment


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.