Brexit, nid yw’r fargen wedi’i chadarnhau

Dros yr haf, mae Democratiaid Rhyddfrydol Sir Gaerfyrddin wedi bod allan yn llu ledled y sir yn siarad â phobl ynghylch eu gobeithion a’u hofnau am Brexit. Mae’n amlwg fod y mwyafrif yn anhapus â thrywydd trafodaethau Brexit, ac mae llawer yn teimlo mai gwaethygu y gwnaiff pethau wrth i ni wynebu’r posibilrwydd na fydd unrhyw gytundeb yn cael ei tharo wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Read more

Trawsnewid canol ein trefi

Mae’r stryd fawr yn marw ar ei thread wrth i ni ei chael yn haws i

siopa mewn canolfannau ar gyrion trefi. Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun newydd i gael gwared â threthi busnes annheg. Gall hyn drawsnewid canol trefi Sir Gaerfyrddin o drefi sydd yn

dioddef i mewn i ganolfannau siopa sy’n ffynnu. Bydd cynllun newydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhoi hwb i fusnesau lleol gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi hir dymor.

 

Gall trethi busnes amhoblogaidd gael eu disodli gan dreth sy’n cael ei dalu’n uniongyrchol gan berchnogion tir, nid busnesau.

Read more

Ai unigrwydd yw PROBLEM newydd ein CYMDEITHAS?

“Y tlodi mwyaf ofnadwy ydy unigrwydd, a’r teimlad nad oes neb yn eich caru” – Y Fam Teresa

Mae pobl o bob oed, sydd yn byw mewn trefi a phentrefi ledled y wlad yn teimlo’n unig. Mae unigrwydd yr un mor ddrwg i’ch iechyd ag yfed, ysmygu neu ordewdra, ond yn fater sy’n cael ei hanwybyddu gan cymdeithas. Mae Jane Dodds, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, wedi bod yn ymgyrchu’n ddiflino drwy alw am gamau i fynd i’r afael ag achosion unigrwydd yng Nghymru.

Read more

Sign in with Facebook, Twitter or Email.