Brexit, nid yw’r fargen wedi’i chadarnhau


Dros yr haf, mae Democratiaid Rhyddfrydol Sir Gaerfyrddin wedi bod allan yn llu ledled y sir yn siarad â phobl ynghylch eu gobeithion a’u hofnau am Brexit. Mae’n amlwg fod y mwyafrif yn anhapus â thrywydd trafodaethau Brexit, ac mae llawer yn teimlo mai gwaethygu y gwnaiff pethau wrth i ni wynebu’r posibilrwydd na fydd unrhyw gytundeb yn cael ei tharo wrth i ni adael yr Undeb Ewropeaidd.

Addawodd Brexit y canlynol:

  • Mwy o arian ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
  • Rheolaeth dros fewnfudo
  • Dim mwy o fiwrocratiaeth o Frwsel
  • mwy o gyfleoedd gwaith
  • Cytundebau masnach broffidiol 

Ond dyma beth gawn ni:-

  • Toriadau i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.
  • Prinder argyfyngus o ddoctoriaid a nyrsys.
  • Ieir wedi’u golchi â chlorin, cig sy’n cynnwys hormonau twf, colur sy’n cynnwys plaleiddiaid, prinder bwyd.
  • 50 mlynedd o lymder.

 

Nid dyma beth yr addawyd i ni!

Ni wnaeth yr un ohonom bleidleisio i fod yn dlotach, yn llai diogel, gyda gofal iechyd gwaeth nag erioed. Mae’r gwleidyddion wedi ein siomi.

MAE ANGEN i ni adennill rheolaeth o draed moch Brexit. PLEIDLAIS I’R BOBL yw’r unig ffordd ymlaen.

Ymunwch â ni nawr er mwyn adennill rheolaeth ar gyfer eich dyfodol chi a’ch teulu.

www.peoplesvote.co.uk


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.