Ai unigrwydd yw PROBLEM newydd ein CYMDEITHAS?


“Y tlodi mwyaf ofnadwy ydy unigrwydd, a’r teimlad nad oes neb yn eich caru” – Y Fam Teresa

Mae pobl o bob oed, sydd yn byw mewn trefi a phentrefi ledled y wlad yn teimlo’n unig. Mae unigrwydd yr un mor ddrwg i’ch iechyd ag yfed, ysmygu neu ordewdra, ond yn fater sy’n cael ei hanwybyddu gan cymdeithas. Mae Jane Dodds, arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, wedi bod yn ymgyrchu’n ddiflino drwy alw am gamau i fynd i’r afael ag achosion unigrwydd yng Nghymru.

Yn Frome, sef pentref bach yng Ngwlad yr Haf, sefydlwyd cynllun arloesol i leihau unigrwydd ac yn dilyn hyn, gwelwyd gostyngiad o 20% yn y nifer a dderbynnir i ysbytai. Mae’r cynllun hwn yn arbed 2 filiwn i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ogystal â rhoi mwy o gysylltiad a hapusrwydd i lawer o bobl. Gallwch ddarllen am gynllun Frome drwy ddilyn y ddolen hon www…..

 

Mae dyletswydd arnom i gyflwyno cynlluniau newid byd tebyg yn ein cymdeithas yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ymuno â ni i fynd i’r afael â’r broblem anweledig hon fel mater o frys.

 

(Gallwch ddarllen am Brosiect Unigrwydd Frome a mwy am ymgyrch unigrwydd Jane Dodds ar ein wefan a thudalennau Facebook)


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.