Brexit, nid yw’r fargen wedi’i chadarnhau

Dros yr haf, mae Democratiaid Rhyddfrydol Sir Gaerfyrddin wedi bod allan yn llu ledled y sir yn siarad â phobl ynghylch eu gobeithion a’u hofnau am Brexit. Mae’n amlwg fod y mwyafrif yn anhapus â thrywydd trafodaethau Brexit, ac mae llawer yn teimlo mai gwaethygu y gwnaiff pethau wrth i ni wynebu...

Read More

Trawsnewid canol ein trefi

Mae’r stryd fawr yn marw ar ei thread wrth i ni ei chael yn haws i siopa mewn canolfannau ar gyrion trefi. Mae gan y Democratiaid Rhyddfrydol gynllun newydd i gael gwared â threthi busnes annheg. Gall hyn drawsnewid canol trefi Sir Gaerfyrddin o drefi sydd yn dioddef i mewn i ganolfannau siopa ...

Read More

Ai unigrwydd yw PROBLEM newydd ein CYMDEITHAS?

“Y tlodi mwyaf ofnadwy ydy unigrwydd, a’r teimlad nad oes neb yn eich caru” – Y Fam Teresa Mae pobl o bob oed, sydd yn byw mewn trefi a phentrefi ledled y wlad yn teimlo’n unig. Mae unigrwydd yr un mor ddrwg i’ch iechyd ag yfed, ysmygu neu ordewdra, ond yn fater sy’n cael ei hanwybyddu gan cymdei...

Read More

More News